З метою дослідження історії Львівського Університету Архів працює над збором та публікацією історичних джерел.

Коло джерел включає різні матеріали: неопубліковані архівні документи, а також статті періодичних видань. На сайті подаватимуться і опубліковані праці, присвячені Університету, а також ті, в яких Університет згаданий у тих чи інших контекстах. Увага крім того буде звернена і на діяльність окремих особистостей, які не лише творили інтелектуальний простір Університету та задавали тон тогочасним науковим дискусіям, а й визначали культурний образ Львова та країни.

Представлення джерел на сайті має сприяти більш активним дискусіям та науковим студіям над історією/історіями Львівського Університету.

 

ЛЕКЦІЇ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО

ЛЕКЦІЇ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО
Архів публікує перші лекції Я. Головацького, які були прочитані ним у 1849 р. одразу після призначення на посаду професора кафедри руської мови та літератури  (оригінали документів зберігаються у відділі рукописів Національної Наукової Бібліотеки ім. Василя Стефаника)

ЛЕКЦІЯ ПЕРША Прочитана 18 (30) січня 1849 р.
ЛЕКЦІЯ ДРУГА Прочитана 20 січня (1 лютого) 1849 р.
ЛЕКЦІЯ ТРЕТЯ Прочитана 25 січня (6 лютого) 1849 р.
ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТА Прочитана 10 лютого 1849 р.
ЛЕКЦІЯ П′ЯТА Прочитана 13 лютого 1849 р.
ЛЕКЦІЯ ШОСТА Прочитана 17 лютого 1849 р.

УНІВЕРСИТЕТ НА СТОРІНКАХ ГАЛИЦЬКОЇ ПРЕСИ

УНІВЕРСИТЕТ НА СТОРІНКАХ ГАЛИЦЬКОЇ ПРЕСИ
На сайті подаються матеріали галицької преси другої половини ХІХ – початку ХХ ст., які стосувалися Університету

ПРОБНІИ ПРЕПОДАВАНІЯ ИЗЪ ПРАВНИЧИХЪ ПРЕДМЕТÔВЪ Опубліковано у “Вістнику” у 1862 р.
ПРЕПОДАВАНЬЯ ВЪ РУССКОМЪ И ПОЛЬСКОМЪ ЯЗЫКАХЪ Опубліковано у “Слові” у 1866 р.
РУСЬКА ЛИТЕРАТУРА НА ЛЬВІВСКІМЪ УНИВЕРСИТЕТІ Опубліковано у “Русі” у 1867 р.
ГОЛОСЪ ЗЪ УНИВЕРЗИТЕТУ Опубліковано у “Меті” у 1865 р.
РУСКА АКАДЕМИЧНА БЕСѢДА Опубліковано у “Основі” у 1870 р.
КАТЕДРА АВСТРІЙСКОИ ИСТОРІИ НА НАШÔМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ Опубліковано у “Основі” у 1871 р.
СПРАВА КАТЕДРЫ РУСКОИ ИСТОРІИ НА УНИВЕРСИТЕТѢ ЛЬВÔВСКÔМЪ Опубліковано у “Ділі” у 1881 р.
ДУМКА ПРО РУСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ Опубліковано у газеті “Народ” у 1893 р.
PRZEMÓWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO TADEUSZA WOJCIECHOWSKIEGO PRZY INAUGURACYI ROKU SZKOLNEGRO 1894/95 DNIA 9 PAŹDZIERNIKA R. 1894 Опубліковано у газеті “Gazeta Lwowska” у 1894 р.

ПИТАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ У ГАЛИЦЬКОМУ СЕЙМІ

ПИТАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ У ГАЛИЦЬКОМУ СЕЙМІ
Виступи послів та інші матеріали Галицького сейму, пов’язані з Львівським Університетом

Виступ Адама Потоцького, 11 вересня 1868 р.
Виступ Антонія Петрушевича, 11 вересня 1868 р.
Виступ Владислава Санґушка, 12 вересня 1868 р.

УНІВЕРСИТЕТ У 1939-1941 РР.

УНІВЕРСИТЕТ У 1939-1941 РР.

Документи з архівного фонду 1939-1941 рр.

Характеристика викладачів історичного факультету, 1940 р.