ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Публікація архівних документів – збірників документів, науково-популярних видань, альбомів документів з історії Львівського Університету;

Дослідження історії Львівського Університету;

Дослідження питань теорії, методики, історії архівної справи, а також питань розвитку архівної науки;

Переклади на українську мову основних зарубіжних публікацій з архівної справи та архівної науки;

Підготовка методичних рекомендацій з питань організації діловодства та архівної справи в Університетах;

Організація документальних виставок, присвячених історії Університету;

Публікація результатів досліджень у щорічному виданні «Архіви Університету» та на сайті Архіву Університету;

Проведення конференцій та щомісячних архівних семінарів, присвячених актуальним питанням історії України, історії, теорії, методики, практики архівної справи та розвитку архівної науки.