ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Вдосконалення науково-довідкового апарату архіву;

Виконання тематичних запитів та запитів соціально-правового характеру;

Обслуговування читачів у читальному залі;

Опрацювання архівної інформації для потреб структурних підрозділів університету.