Закони України:

Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Галузеві нормативні та методичні документи:

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Основні правила роботи державних архівів України

Інші нормативні та методичні документи

Установчі документи Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка:

Положення про Архів Університету

Положення про Експертну комісію Університету

Наказ ректора Про затвердження складу Експертної комісії Університету

Номенклатура справ Львівського Університету

Інструкція з діловодства в університеті

Порядок виконання запитів соціально-правового характеру

Правила роботи користувачів у читальному залі Архіву