Закони України:

Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”

Закон України “Про звернення громадян”

Закон України “Про захист персональних даних”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про вищу освіту”

Галузеві нормативні та методичні документи:

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Правила роботи архівних установ України

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Нормативно-правова база Державної архівної служби України

Установчі документи Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка:

Положення про Архів Університету

Положення про Експертну комісію Університету

Наказ ректора Про затвердження складу Експертної комісії Університету

Номенклатура справ Львівського Університету

Інструкція з діловодства в університеті

Порядок виконання запитів соціально-правового характеру

Правила роботи користувачів у читальному залі Архіву