“Архів Університету, як і більшість установ подібного типу, забезпечує якісне збереження та використання документів. Напевно, виконання цього завдання займає левову частку часу. Проте небагато архівістів в Україні беруть на себе ініціативу не просто охороняти пам`ять, але і розширяти напрямки своєї діяльності – так, як це роблять в університетському архіві. І на сьогоднішній день можна говорити, що працівники своєю організаційною, дослідницькою та виставковою діяльністю можуть показати приклад багатьом більш звучним структурам, як потрібно популяризувати важливі питання української історії”.

Тарас Гривул

Старший викладач Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, кандидат історичних наук

“Неоціненним є внесок львівських архівістів у збереження історичної пам’яті українського народу, його культурної та духовної спадщини. Саме Ви прокладаєте місток між минулим і прийдешніми поколіннями, даючи їм відчуття неперервності розвою української історії”

(З привітання архівістів Львова з 115-річчям від заснування Архіву Львівського Університету)

Володимир Яворівський

Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності

“Наш Університет з розумінням в усі роки незалежності України ставився до питань відкриття архівів. Ви знаєте, що багато таємниць містять наші архіви щодо історії нашого народу, і є частина суспільства, яка хоче знати, що там є, і ці таємниці відкрити, оприлюднити… Без опрацювання і доступу до архівних матеріалів наша історія буде неповною. Велика відповідальність у цьому питанні лежить на дослідниках, які працюють з архівними документами для того, щоб повністю висвітлити усі сторінки нашої історії… Велику працю тут проводить також молодий колектив наших архівознавців на чолі з завідувачем Архіву. Завдяки їхній праці також і в нашому Університеті була проведена не одна виставка і не одна конференція. Я також хочу від керівництва Університету їм подякувати за велику працю”.

(З виступу на семінарі “Доступ до архівів: законодавство, практика та громадські ініціативи”)

Богдан Котур

Проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка