Депоноване зберігання архівних документів спрямоване на забезпечення збереженості документів та створення умов їх подальшого використання з науковою метою.

Архів Університету проводить впорядкування, організацію та описування документів на безкоштовній основі, залишаючи за собою право повертати документи власнику або знищувати ті, які не становлять історичної цінності, за згодою власника документів.

Описи документів та створення науково-довідкового апарату проводиться згідно професійних архівних стандартів.

Власник документів отримує переліки та описи документів після того, як вони будуть укладені.

Власник документів залишає за собою право власності на документи. Власник документів, його уповноважена особа або правонаступник має право вилучати документи з депонованого зберігання за попереднім повідомленням та з відшкодуванням витрат, пов’язаних з впорядкуванням документів в архіві. Власник документів має погодити з архівом питання права власності на документи.

Документи, передані власником, зберігаються в архіві Львівського національного університету імені Івана Франка. Їх зберігання проводиться відповідно до Положення про умови зберігання архівних документів. З метою ідентифікації документів їм присвоюються архівні шифри. Архів створює цифрові копії документів з метою захисту їх оригіналів.

Право доступу до документів та їх використання визначає власник документів. Автоматичний доступ до документів мають працівники архіву, які проводять впорядкування документів. В разі відсутності обмежень з боку власника документів, їх використання з науковою метою відбувається згідно загальних порядків та правил, визначених архівним законодавством. Архівіст залишає за собою право відмовити в доступі до документів, які ще не були описані та каталогізовані.

Використання документів та їх копіювання буде здійснюватися відповідно до закону про авторські права та права інтелектуальної власності. Публікація документів можлива лише за згодою власнгика документів.