ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Збір документів-джерел до історії Університету, їх фондування та створення довідкового апарату до них;

Створення тематичних зібрань;

Створення фондів професорів Університету, відомих діячів освіти, науки, культури, діяльність яких була пов’язана з Університетом;

Прийом документів викладачів Університету на депоноване зберігання та забезпечення їх архівного опрацювання;

Поточне документування діяльності Університету з метою збору документів, які відображають важливі події академічної спільноти;

Співпраця з науковими інститутами Університету з метою створення інтегрованого університетського архіву;

Проведення збору спогадів про академічну спільноту Університету.