КЕРІВНИК АРХІВУ

Публікації:

1. Герун В. Іван Наумович та товариство “Просвіта”: дискусії над просвітницьким проектом в Галичині (1868–1874) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 46. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 89–115.

2. Герун В. Між Римом та Петербургом: Іван Наумович та церковно-релігійне питання у Галичині (1884-1885 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Вип. 12. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 237-253.

3. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1850-х – на початку 1860-х років // Схід, № 7 (114), листопад-грудень 2011, С. 94-99.

4. Герун В. І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870-поч.1880-их рр.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 99-102.

5. Герун В. “Просвітництво Русі”: культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1870-их – на початку 1880-их рр. // Тези доповіді на історико-бібліогафічному семінарі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

6. Герун В. Галицька політика та “руський сепаратизм”: громадсько-політична діяльність Івана Наумовича у 1860-ті рр. // Гілея. Збірник наукових праць – Вип. 60. – Київ, 2012. – С. 27-34.

7. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у Російській імперії у 1880-их рр. // Схід, № 2 (116), березень-квітень 2012, С. 90-95.

8. Герун В. Іван Наумович та галицькі євреї // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 607-609. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – С. 29-35.

9. Герун В. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича (1826-1891 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 21 с.

СЕКТОР КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ

Омелюх Ірина Василівна
архіваріус Архіву

Магістр історії, аспірантка кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: соціальна та культурна історія України другої половини ХХ ст., жіноча й ґендерна історія, міське повсякдення, усна історія.

e-mail: ir98omeliukh@gmail.com

Facebook

Публікації:

1. Омелюх І. “Жіноча мода Львова 1950–1960-х років” Історичні памʼятки Галичини. Матеріали VIII Краєзнавчої конференції (м. Львів, 3 травня 2023 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 126-129.
2. Омелюх І. “Дозвілля й розваги пізньорадянського міста (на матеріалах Львова)” Public History. Історія в публічному просторі. Збірник Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 20 травня 2022 р). Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022. 201-205.
3. Омелюх І. “Жіноче повсякдення пізньорадянського міста: сімейно-побутові аспекти” Шевченківське літо – 2022: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 31 липня 2022 р.) Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022. 256-260.
4. Омелюх І. “Ґендерний вимір радянської пропаганди: жінка і проблема рівности” Міждисциплінарні дослідження: гуманітарні та природничі науки: матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 липня 2022 р.). Одеса: Видавництво “Молодий вчений”, 2022. 51-56.
5. Омелюх І. “Образ радянської міської жінки 1950-х – середини 1980-х років на сторінках журналу “Работница”” “Феномен Європи: жінка в історії”. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 10 квітня 2020 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020 (4). 81-84.

 

 

Демковська Галина Богданівна
діловод Архіву

Випускниця історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Магістр освіти.

Наукові зацікавлення: гендерна історія, історія жіночої освіти у Львівському університеті, історія жіночої освіти в Королівстві Саудівської Аравії.

E-mail: hdemkovska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новачок Іван Олександрович
архіваріус Архіву

Студент історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ФОРМУВАННЯ АРХІВНИХ ФОНДІВ

 

Мельникович Руслан Ігорович
архіваріус Архіву

Аспірант кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: історія єврейської спільноти у Візантії; міжінституційні та особисті взаємини константинопольських патріархів та римських пап у друг. пол. ІХ ст.

E-mail: ruslan.melnikovic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adxxwbmgce0

Сідун Олена Борисівна
архіваріус Архіву

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьменко Анастасія Євгенівна
архіваріус Архіву

Студентка історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

E-mail: ANASTASIIA.KUZMENKO.IST@lnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крук Юлія Василівна
архіваріус Архіву

Студентка історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

E-mail:YULIIA.KRUK@lnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиманська Суламіта Євгенівна
палітурниця Архіву

E-mail: sulamitasimanska@gmail.com