Архів Центру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського.

Архів Центр усної історії та біографістики на сьогодні містить близько двохсот інтерв’ю і щороку поповнюється новими матеріалами. Найбільшими є колекції з історії радянського дитинства, навчання і праці у Львівському університеті, уявлень про гендерні ролі в сучасному українському суспільстві, аналізу образу сучасного військового, участі в Євромайдані.

Детальніше про Центр усної історії та біографістики за посиланням

Матеріали зібрані у 2015-2017 рр.

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ДОСВІДИ ТА ПАМ’ЯТЬ: СПОГАДИ ПРО НАВЧАННЯ І ПРАЦЮ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 • Кар’єрні практики випускників та студентів Львівського університету

З 2015 р. Центр усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського розпочав запис інтерв’ю студентів з працівниками і випускниками університету. Інтерв’ю проводяться за наперед розробленою програмою та апробованою в усній історії методикою напівструктурованого поглибленого інтерв’ю, з оформленням належної супровідної документації, копіюванням документів та фотографій. Впродовж 2015–2016 рр. було записано 32 аудіоінтерв’ю, які умовно можна поділити на дві групи: спогади викладачів, які навчалися і працювали/ють в університеті, та колишніх студентів різних років випуску. Програма інтерв’ю охоплювала різні тематичні сюжети: мотивація і вступ до університету, навчальний процес, студентське середовище, викладацький склад, університет у часі перехідних періодів, студентське і викладацьке повсякдення та ін.
До інтерв’ювання заохочувалися особи старшого віку, які навчалися і працювали/ють в університеті в повоєнний і пізніший радянський період з цінними спогадами про давніший період. Такі усні свідчення ґрунтовніші, містять оціночні судження, багаті на фактографічний матеріал, порівняння різних епох у житті університету. Студентські спогади поступаються масштабністю, однак щирі й безпосередні, багаті на деталі, адже охоплюють короткий час навчання в університеті. Окрему групу формують випускники другої половини 1980-х – початку 1990-х років, наратив яких визначений трансформаціями суспільно-політичного життя того часу та їхнього впливу на університетську спільноту.
Інтерв’ю з випускниками-сучасниками проливають світло на персональні досвіди навчання та подальшої професійної реалізації, подають картину університетського життя з перспективи сьогодення. З цією метою в 2017 р. розроблено новий міні-проект “Кар’єрні практики випускників та студентів Львівського університету” з метою дослідити причини й мотиви вступу до університету, індивідуальні інтерпретації навчального процесу, адаптацію студентів, професійні траєкторії випускників, їхнє розуміння та шлях до успіху.
Очевидною в найближчій перспективі стала потреба запису розширених тематичних відеоінтерв’ю з викладачами, працівниками і випускниками університету, знаними науковими, громадськими, культурними діячами, очевидцями і учасниками важливих історичних подій та університетської історії, які сформують усноісторичний архів інтелектуальних біографій крізь призму життєвих досвідів, культурно-історичних подій, суспільно-політичних трансформацій, осмислення історичних подій та досвіду; доповнять вже наявні письмові свідчення, опубліковані спогади або ж за їхньої відсутності стануть важливим джерелом індивідуальних спогадів.

_________________________________________________

ОПИСИ ДОКУМЕНТІВ

1. Інтерв’ю про навчання та працю у Львівському університеті з проф. Олексієм Сухим
2. Інтерв’ю про навчання та працю у Львівському університеті з проф. Романом Шустом
3. Інтерв’ю про навчання та працю у Львівському університеті з доц. Степаном Білостоцьким
4. Інтерв’ю про навчання та працю у Львівському університеті з Ігорем Федиком
5. Інтерв’ю про навчання та працю у Львівському університеті з Євгенією Кохановською

 

ЖИТИ В ТОТАЛІТАРНІЙ ДЕРЖАВІ: ДОСВІДЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ

 • Дитинство в Радянській Україні 1970-1985-х рр.
 • Особливості конструювання образу партійного працівника Української РСР у 1970-х – першої половини 1980-х рр.
 • Повсякденне життя населення України в радянський період (кінець 1940-х – початок 1990-х рр.)

 

ПРОГОВОРЕННЯ БОЛЮ: ДОСВІДИ (НЕ)ЗАВЕРШЕНИХ ВІЙН ТА РЕВОЛЮЦІЙ

 • Особливості конструювання образу сучасного воїна в українській громадській думці (на прикладі окремого населеного пункту)
 • Досвід (не)завершеної війни: пам’ять про зону бойових дій у розповідях воїнів-афганців
 • Участь в Антитерористичній операції на сході України (березень 2014 р. – лютий 2017 р.)
 • Майдан: усна історія
 • Волонтерський рух в Україні як засіб суспільної мобілізації в умовах війни

 

УСНА ІСТОРІЯ НЕЗАКІНЧЕНОГО МИНУЛОГО”: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

 • Чоловічі образи в українській громадській думці XXст. у світлі соціокультурних стереотипів
 • Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття
 • Розпад Радянського союзу в громадській думці населення України 1991–2015 рр.

 

КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ “ІНШОГО”, “СВОГО / ЧУЖОГО” В ПАМ’ЯТІ СУЧАСНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СТУДІЇ ПАМ’ЯТІ ТА ПОСТПАМ’ЯТІ