ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Оцифровування документів Архіву Університету для створення страхового фонду та фонду користування документами;

Оцифровування документів Університету, які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Львівської області, Центральному державному історичному архіві у Львові, відділі рукописів Львівської Національної Наукової Бібліотеки імені В. Стефаника та інших архівах з метою створення єдиного цифрового архіву документів Львівського Університету;

Створення електронних описів документів Архіву;

Створення та ведення електронних баз даних: по студентах Університету, по працівниках Університету, по наказах ректора та ін.;

Створення програм для автоматизації роботи по виконанню архівних довідок, описуванню документів та інших процесів, пов’язаних з роботою з архівними документами та інформацією;

Праця разом з іншими підрозділами Університету над моделюванням, розробкою та реалізацією програми автоматизації діловодства в Університеті;

Створення електронних архівів документів;

Забезпечення функціонування сайту Архіву Університету;

Розробка засад пошуку, доступу та користування документами через мережу інтернет та локальну мережу Університету.