ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ АРХІВНИХ ЗАПИТІВ

• Архів надає архівні довідки/копії/витяги у відповідь на письмові запити (заяви).

• Запит подає особа щодо інформації, яка стосується особисто її освіти/роботи, або уповноважена нею особа, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

• Запити Архів приймає у Секторі користування архівними документами у прийомні дні або ж отримує поштою. Запит можна надіслати на електронну пошту Архіву ‒ archives.lnu@gmail.com

• Запити мають містити наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, а також тему та хронологічні рамки запитуваної інформації. Для проведення архівного пошуку необхідні відомості про: рік вступу, завершення навчання, факультет, форму навчання, спеціальність, рівень освіти; посаду, місце, період роботи, зміну прізвища під час навчання чи праці в університеті.

• Запити реєструються у день отримання. У випадку потреби додаткової інформації для архівного пошуку і розгляду звернення Архів повідомляє про це заявника.

• Архівна інформація про навчання й роботу надається на підставі наказів ректора, особових справ, книг видачі дипломів, ін. Підставою для оформлення архівної довідки про періоди навчання, підтвердження трудового стажу є накази ректора. Архівна довідка про освіту може містити відомості з документа про освіту та з додатка до нього.

• Архівна довідка оформлюється на бланку Архіву державною мовою. Архівні довідки/копії/витяги засвідчуються підписом проректора університету й керівника Архіву і гербовою печаткою.

• Виконання запитів в Архіві здійснюється у термін до 14 днів і є безоплатним.

• Оригінал документа (атестат, диплом), який не був забраний своєчасно, власник може отримати на наступний прийомний день після подання запиту.

 

ПРИМІТКА. Для отримання дубліката диплома, додатку до диплома, академічної довідки необхідно звернутися у деканат відповідного факультету. Для отримання довідки про заробітну плату – у бухгалтерію.

БЛАНКИ ЗАЯВ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ АРХІВНОГО ДОКУМЕНТА

Заява для отримання архівної довідки про підтвердження навчання

Заява для отримання архівної довідки про підтвердження роботи

Заява для отримання архівного витягу, копії

Заява для отримання оригіналу, який не був забраний своєчасно

ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОРТАЛІ iGov

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Сектор користування архівними документами

Замовлення та видача архівних довідок

  • вівторок з 14.00 по 17.00
  • четвер з 14.00 по 17.00

Завідувач Архіву

  • вівторок з 14.00 по 17.00

КОНТАКТИ