Архів Університету забезпечує для дослідників вільний доступ до документів з відкритою інформацією, архівних довідників та баз даних до них. Архів містить документи, створені в процесі діяльності університету, та надає їх користувачам за вказаною темою роботи.

Читальний зал Архіву Університету працює:

щосереди з 09.30 до 17.00,

перерва з 13.00 до 14.00

1. Відношення.

Допуск користувачів до роботи з документами архіву здійснюється на підставі листів на ім’я керівника Архіву Університету від керівників установ, в яких навчається чи працює дослідник. У таких листах повинні вказуватись прізвище, ім’я, по-батькові користувача, його поcада, науковий ступінь, учене звання, тема, мета, хронологічні межі дослідження.

2. Анкета користувача.

Перед початком роботи в читальному залі дослідники заповнюють анкету користувача та пред’являють документ, що посвідчує особу.

3. Замовлення.

Документи Архіву Університету надаються користувачам на підставі письмового замовлення встановленого зразка.