Джерела до історії Університету

Лекції Я. Головацького. Лекція четверта

Прочитана Я. Головацьким 10 лютого 1849 р. Предподаванье четвертоє Дня 10-го Лютого 1849 Зъ начала бесѣди о Словесносты належитъ на самый передъ обзнайомити ся съ самимъ языкомъ, яко съ образомъ словесности, содержателемъ духа народного. Языкъ є...

Лекції Я. Головацького. Лекція третя

Прочитана Я. Головацьким 25 січня (6 лютого) 1849 р. Предподаванье ІІІ-оє Дня 25-го Сѣчня (6-го Лютня) 1849 Звернѣмъ ще увагу на важніи забытки изъ устнои Словесности, розвитои и захованои изъ того времени. На востоцѣ Южнои Руси...

М. Грушевський. Невідклична справа

Опубліковано у 1910 р. у збірнику статей “За український унїверситет у Львові” Унїверситетська справа, приспана по голосних подїях 1907 р., знов вийшла на порядок дня, викликана заходами сенату коло формального признання польського характера за нинїшним львівським...

Лекції Я. Головацького. Лекція друга

Прочитана Я. Головацьким 20 січня (1 лютого) 1849 р. Предподаванье ІІ-оє Дня 20-го Сѣчня (1-го Лютня) 1849 Якъ исторія Южной (Малой) Руси, такъ и словеснôсть наша, дѣлитъ ся на три ôддѣлы (періоды). Ôддѣлъ первый зачинає ся...

“Голос з університету”

Голосъ зъ универзитету Мета, 1865 р. Пять літъ минає, якъ духъ руський розбудивсь на нашімъ львівськимъ универзитеті. Скільки то фазъ не перейшли ми зъ тоі пори, закимъ опинились тутъ, де намъ відъ разу станути слідовало. Більша часть...