Джерела до історії Університету

“Преподаванія, новыи професоры богословія”

“Слово”, 1865 р. Порядокъ ôтчитôвъ Львôвского всеучилища на зимове пôлрочіе 1865/66 заповѣдае въ загалѣ 5 преподаваній въ рускôмъ языцѣ и такъ: на богословскôмъ выдѣлѣ преподае Богословіе пастырское седмично 9 часовъ Дръ Ф. Костекъ; Катихитику и Методику...

Пам’ятна книжка віча українських студентів в справі заснування українсько-руського університету

Українсько-руський унїверзитет Памяткова книжка першого віча студентів Українцїв-Русинів всїх висших шкіл Австриї в справі основаня українсько-руського унїверзитету Львів : Накладом вічевого комітету. З друкарнї народової Ст. Манєцкого і Сп. 1899 р. 52 с.

Лекції Я. Головацького. Лекція восьма

Прочитана Я. Головацьким 27 лютого 1849 р. Предподаванье осмоє Дня 27/ 13 Лютого 1849 Теперька приступаємъ къ другому нарѣчію нашого малоруского языка. II. Галицкимъ, або Надднѣстрянскимъ, нарѣчіємъ говоритъ міръ рускій по цѣлôй юговосточнôй Галиччинѣ: ôдъ вершинъ Лôмницѣ...

“Przemówienie Rektora Uniwersytetu Lwowskiego Tadeusza Wojciechowskiego”, 1894 r.

“Gazeta Lwowska”, 1894 р. Imieniem Senatu i całego grona Profesorów mam zaszczyt powitać szanowną publiczność i dostojnych gości, którzy raczyli przyjąć nasze zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Od więcej niz sześciu set lat obchodzą wszystkie Uniwersytety, corocznie...