Джерела до історії Університету

“Думка про руский університет у Львові”

“Народ”, 1893 р. Посол Барвінский підняв у раді державній думку про руский університет у Львові, при чому налягав найбільше на політичні мотиви: свого роду Orientem сonvertendum. Звісно, думка добра, Русини мусять мати свій університет, хоч, певно...

“Пробніи преподаванія із правничих предметів”. Львів, дня 19 жовтня 1862 р.

“Вістник”, 1862 р. Власнѣ повертаємъ изъ всеучилища, гдѣ межи 1/2 11 до 12 год. передъ полуднемъ, ôтбыли нашіи рускіи Докторы правъ ГГ. Лопушаньскїй и Сроковскій пробніи преподаванія изъ правничихъ предметôвъ такъ въ нѣмецкôмъ якъ и въ...

Справа Володимира Антоновича (Зі спогадів Олександра Барвінського про створення кафедри історії)

До моєї родинної журби і клопотів, що налягли на мене з недугою сина під час зимової сесії держ[авної] ради, прилучилася ще й вельми важка народна журба з професурою для звичайної катедри всесвітньої історії з особливим...

Виступ Антонія Петрушевича, 11 вересня 1868 р.

З обговорення звіту освітньої комісії про подання Октава Пєтруського у справі мови викладання у Краківському і Львівському Університетах, 11 засідання 2 сесії 2 каденції Галицького сейму, 11 вересня 1868 р. Антоній Петрушевич. В справозданиі комісиі едукаційной...

Донесення Дирекції поліції до Намісництва у справі М. Грушевського, 1915 р.

Prezydyum C. K. Dyrekcyi policyi D. 4989/pr. Lwów, dnia 17. listopada 1915 Prezydyum c. K. Namiestnictwa! Profesor Uniwersytetu lwowskiego dla historyi ruskiej Michał Hruszewski i jeden z najwybitniejszych przywódców ukrainskich umieścił w czasopisaśmie rosyjskiem «Riecz» z...