Університет на сторінках Галицької преси

“Преподаванія, новыи професоры богословія”

“Слово”, 1865 р. Порядокъ ôтчитôвъ Львôвского всеучилища на зимове пôлрочіе 1865/66 заповѣдае въ загалѣ 5 преподаваній въ рускôмъ языцѣ и такъ: на богословскôмъ выдѣлѣ преподае Богословіе пастырское седмично 9 часовъ Дръ Ф. Костекъ; Катихитику и Методику...

“Przemówienie Rektora Uniwersytetu Lwowskiego Tadeusza Wojciechowskiego”, 1894 r.

“Gazeta Lwowska”, 1894 р. Imieniem Senatu i całego grona Profesorów mam zaszczyt powitać szanowną publiczność i dostojnych gości, którzy raczyli przyjąć nasze zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Od więcej niz sześciu set lat obchodzą wszystkie Uniwersytety, corocznie...

“Руська академічна бесіда”

“Основа”, 1870 р. Пôдъ такимъ названьємъ завязуєся на нашôмъ универзитетѣ львôвскôмъ товариство въ цѣляхъ товарискои забавы, науки, и передовсѣмъ розбудженья народного руского житья. Щире помагай Бôгъ! нашимъ молодымъ братьямъ до такого дѣла. Ôдъ-давна вже давъ...

“Кафедра австрійської історії у нашому університеті”

“Основа”, 1871 р. Однимъ зъ важнѣйшихъ дѣлъ, котрымъ загалъ рускій виненъ заинтересоватись, є безперечно пытаньє, хто одержить катедру австрійскои исторіи на нашôмъ уни́верситетѣ? Не потребуємо широко розберати лихи́ наслѣдки, яки́ мусѣлмбы наступити, накольбъ jure caduco ся...

“Думка про руский університет у Львові”

“Народ”, 1893 р. Посол Барвінский підняв у раді державній думку про руский університет у Львові, при чому налягав найбільше на політичні мотиви: свого роду Orientem сonvertendum. Звісно, думка добра, Русини мусять мати свій університет, хоч, певно...