Лекції Якова Головацького

Лекції Я. Головацького. Лекція восьма

Прочитана Я. Головацьким 27 лютого 1849 р. Предподаванье осмоє Дня 27/ 13 Лютого 1849 Теперька приступаємъ къ другому нарѣчію нашого малоруского языка. II. Галицкимъ, або Надднѣстрянскимъ, нарѣчіємъ говоритъ міръ рускій по цѣлôй юговосточнôй Галиччинѣ: ôдъ вершинъ Лôмницѣ...

Лекції Я. Головацького. Лекція шоста

Прочитана Я. Головацьким 17 лютого 1849 р. Предподаванье шестоє Дня 17-го Лютня 1849 н. р. Словами нашого поета Устіяновича закôнчилисьмо минувшеє предподаванье, тыми самыми словами позвольте, мои панове, нехай розпôчну и се предподаванье, въ котрôмъ хочу...

Лекції Я. Головацького. Лекція п’ята

Прочитана Я. Головацьким 13 лютого 1849 р. Предподаванье пятоє Дня 13-го Лютня 1849 До сего часу розглядалисьмо языкъ рускiй въ отношенiи єго къ языкамъ великихъ и славныхъ въ исторiи, но иноплеменныхъ народôвъ, теперъ хочемо придивитися томужь...

Лекції Я. Головацького. Лекція четверта

Прочитана Я. Головацьким 10 лютого 1849 р. Предподаванье четвертоє Дня 10-го Лютого 1849 Зъ начала бесѣди о Словесносты належитъ на самый передъ обзнайомити ся съ самимъ языкомъ, яко съ образомъ словесности, содержателемъ духа народного. Языкъ є...

Лекції Я. Головацького. Лекція третя

Прочитана Я. Головацьким 25 січня (6 лютого) 1849 р. Предподаванье ІІІ-оє Дня 25-го Сѣчня (6-го Лютня) 1849 Звернѣмъ ще увагу на важніи забытки изъ устнои Словесности, розвитои и захованои изъ того времени. На востоцѣ Южнои Руси...