Джерела до історії Університету

“Руська академічна бесіда”

“Основа”, 1870 р. Пôдъ такимъ названьємъ завязуєся на нашôмъ универзитетѣ львôвскôмъ товариство въ цѣляхъ товарискои забавы, науки, и передовсѣмъ розбудженья народного руского житья. Щире помагай Бôгъ! нашимъ молодымъ братьямъ до такого дѣла. Ôдъ-давна вже давъ...

“Кафедра австрійської історії у нашому університеті”

“Основа”, 1871 р. Однимъ зъ важнѣйшихъ дѣлъ, котрымъ загалъ рускій виненъ заинтересоватись, є безперечно пытаньє, хто одержить катедру австрійскои исторіи на нашôмъ уни́верситетѣ? Не потребуємо широко розберати лихи́ наслѣдки, яки́ мусѣлмбы наступити, накольбъ jure caduco ся...

Виступ Владислава Санґушка, 12 вересня 1868 р.

З дискусії про мову викладання у Краківському і Львівському Університетах, 12 засідання 2 сесії 2 каденції Галицького сейму, 12 вересня 1868 р. Władysław Sanguszko. Z przykrością zabieram głos, gdyż obawiam się, abym nie sprzeciwił się sposobowi...

Лекції Я. Головацького. Лекція шоста

Прочитана Я. Головацьким 17 лютого 1849 р. Предподаванье шестоє Дня 17-го Лютня 1849 н. р. Словами нашого поета Устіяновича закôнчилисьмо минувшеє предподаванье, тыми самыми словами позвольте, мои панове, нехай розпôчну и се предподаванье, въ котрôмъ хочу...

Виступ Адама Потоцького, 11 вересня 1868 р.

З обговорення звіту освітньої комісії про подання Октава Пєтруського у справі мови викладання у Краківському і Львівському Університетах, 11 засідання 2 сесії 2 каденції Галицького сейму, 11 вересня 1868 р. Adam Potocki. Na wstępie, moi Panowie...