Джерела до історії Університету

Лекції Я. Головацького. Лекція п’ята

Прочитана Я. Головацьким 13 лютого 1849 р. Предподаванье пятоє Дня 13-го Лютня 1849 До сего часу розглядалисьмо языкъ рускiй въ отношенiи єго къ языкамъ великихъ и славныхъ въ исторiи, но иноплеменныхъ народôвъ, теперъ хочемо придивитися томужь...

М. Грушевський. За український університет

Опубліковано у 1912 р. у праці “Про українську мову та українську школу” Ми в Росії добиваємо ся народньої української школи, щоб у нїй українських дїтей учили українською мовою. А в Українї заграничній, в Галиччинї, Українцї добивають...

“Справа кафедри руської історії у Львівському Університеті”

“Діло”, 1881 р. На загальныхъ зборахъ всѣхъ австрійскихъ Русинôвъ-академикôвъ ôтбутыхъ въ вересню р. 1880 въ Коломыѣ ухвалено просити Сенатъ академичный во Львовѣ о заложенье на львôвскôмъ университетѣ катедры рускои исторіи. Ухвалу тую мавъ выконати загальный збôръ...

М. Грушевський. Вступний виклад з давньої істориї Руси

Опубліковано у 1894 р. у “Записках Наукового товариства імені Шевченка” Шановна громадо! Розпочинаючи курс істориї Pуcи, я звертаю ся гадкою до того факту, що нашому давному книжникові київському здавав ся першим виступом Руси на історичну арену:...

М. Грушевський. Справа українських катедр і наші наукові потреби

Опубліковано у 1907 р. у “Літературно-науковому вістнику” Інтересне се і повне глубокого значіння явище – отсе жаданнє українських катедр, української унїверситетської науки, що з такою силою прокинуло ся останнїми часами по Українї. Піднесене безпосередно інтересованими кругами...