Михайло Грушевський та Університет

Справа Володимира Антоновича (Зі спогадів Олександра Барвінського про створення кафедри історії)

До моєї родинної журби і клопотів, що налягли на мене з недугою сина під час зимової сесії держ[авної] ради, прилучилася ще й вельми важка народна журба з професурою для звичайної катедри всесвітньої історії з особливим...

Донесення Дирекції поліції до Намісництва у справі М. Грушевського, 1915 р.

Prezydyum C. K. Dyrekcyi policyi D. 4989/pr. Lwów, dnia 17. listopada 1915 Prezydyum c. K. Namiestnictwa! Profesor Uniwersytetu lwowskiego dla historyi ruskiej Michał Hruszewski i jeden z najwybitniejszych przywódców ukrainskich umieścił w czasopisaśmie rosyjskiem «Riecz» z...

М. Грушевський. За український університет

Опубліковано у 1912 р. у праці “Про українську мову та українську школу” Ми в Росії добиваємо ся народньої української школи, щоб у нїй українських дїтей учили українською мовою. А в Українї заграничній, в Галиччинї, Українцї добивають...

М. Грушевський. Вступний виклад з давньої істориї Руси

Опубліковано у 1894 р. у “Записках Наукового товариства імені Шевченка” Шановна громадо! Розпочинаючи курс істориї Pуcи, я звертаю ся гадкою до того факту, що нашому давному книжникові київському здавав ся першим виступом Руси на історичну арену:...

М. Грушевський. Справа українських катедр і наші наукові потреби

Опубліковано у 1907 р. у “Літературно-науковому вістнику” Інтересне се і повне глубокого значіння явище – отсе жаданнє українських катедр, української унїверситетської науки, що з такою силою прокинуло ся останнїми часами по Українї. Піднесене безпосередно інтересованими кругами...