Статті Василя Веретенникова

До питання про типи стелажного устаткування для архівосховищ

Питання про те, якого типу, або яких типів треба ставити стелажі в архівних приміщеннях по-перше – складне і вимагає попередньої теоретичної проробки, по-друге, дуже мало вивчене в спеціяльній літературі. Потрібно до того-ж мати на увазі...

Про принципи вироблення норм для архівно-технічної роботи

Питання про встановлення норм виробу для різних видів архівно-технічної роботи мусить бути вирішене, поперше, з метою уможливити реальніше плянування роботи в архівних установах, подруге, з метою обліку пророблюваної роботи, щоби мати змогу стежити за ходом...

До принципових питань з розборки та класифікації архівних матеріалів

І. Не можна говорити про основні принципи розборки й клясифікації архівних матеріялів з достатньою точністю, не з’ясувавши спершу поняття про архівний матеріял. Певна річ, визначувати архівний матеріял, як рукописний, або писаний друкарською машинкою, що переховується...

Про вимір архівних матеріялів

Потреба виробити якийсь-то одноманітний і більш або менш точний спосіб, якусь-то більш або менш точну одиницю виміру архівних матеріялів дуже гостро відчувається в практиці архівної справи. Вимір в’язками, «одиницями переховування», мішками, ящи­ками, возами і т...

Про поняття «архівний фонд»

Ще в одному з перших російських підручників архівної справи (Воронов, «Архивоведение») висловлено думку, що в архівознавстві мусить існувати поняття про архівний фонд, як осібне поняття в по­рівнянні з більш загальним, а саме про архівний матеріял...