Передмова

І. Архівознавство

В. І. Веретенников. Уваги з досвіду по архівному будівництву

О. Г. Водолажченко. Підручник до класифікування та опису архівів – Мюлер’а, Фейт’а та Фруен’а

Акад. Д. І. Багалій і В. О. Барвінський. Українські архівні фонди в межах Р.С.Ф.Р.Р.

ІІ. Історія і діяльність архівних установ

В. О. Барвінський і О. Г. Водолажченко. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльности Укрцентрархіва за 1924 рік

О. К. Цвітков. Особлива Всеукраїнська Архівна Коміс.

В. О. Романовський. Київський Архів давніх актів

В. В. Міяковський. Центральний Історичний Архів ім. В. Б. Антоновича в Київі

Є. М. Іванов. Центральний Історичний Архів у Харкові

ІІІ. Архівна хроніка

О. Г. Водолажченко. Перша нарада архівних робітників України.

В. В. Міяковський. Архівний з’їзд у Москві

С. М. Тетін. Значіння та завдання архівної справи на Україні.

ІV. Критика та бібліографія

О. Г. Водолажченко. Дженкінсон. Порадник архівної адміністрації

В. О. Барвінський. «Архивное Дело» Вип. І-ІІ

В. О. Барвінський. «Сборник материалов, относящихся к архивной части в России» т. І-ІІ