Громадяни також можуть подати запити для одержання оригіналу архівного документа, який не був забраний своєчасно (атестат та додаток до нього, диплом та додаток до нього, трудова книжка)

Для одержання оригіналу документа особам, що були відраховані з університету, необхідно пред’явити:

1. Залікову книжку

2. Студентський квиток

3. Обхідний лист по бібліотеках (Драгоманова 5 та Драгоманова 17, а також факультетська бібліотека)

У разі відсутності залікової книжки та студентського квитка, особам необхідно предявити документ про їх втрату, а саме:

1. Довідку з бюро знахідок

2. Оголошення з газети, про втрату документа

При отриманні оригіналу документа заявник зобовязаний предявити документ, що засвідчує особу. У випадку, якщо оригінал документа отримує довірена особа, то вона зобовязана предявити нотаріально завірене доручення і документ, що засвідчує особу.

Замовлення по видачі оригіналу документа виконуються у наступний прийомний день після заповнення заяви.

Бланк заяви для одержання оригіналу архівного документа