Я народився дня 22 лютого 1881 р. в Надвірній Станіславської області. Мої батьки були селянами бідняками. Не маючи можності з малого кусника поля удержати 7 дітей, батько займався теж шевством. До народної школи ходив в Надвірній, а до гімназії в Коломиї і скінчив її з відзначенням в 1903 р. Університетські студії відбував у Львові на філозофічному Виділі, студіюючи головно історію, а також географію в роках 1903-1908. В осені 1908 р. зложив на університеті у Львові іспит з історії і географії, а в 1921 р. одержав на філозофічному факультеті у Львові степень доктора філософії на основі праці «Студії над організацією Львівської Ставропігії» від кін. ХVІ до поч. ХVІІ ст.». Від року 1909 до 1931 підписаний працював як кваліфікований учитель в середних школах у Львові (1909-1918), Тернополі (1918-1922) і Станіславові (1922-1931), де перейшов на пенсію з кінцем серпня 1931 р. На емеритурі жив у Львові, віддаючись науковій праці і збираючи матеріяли до нових праць. З приходом Червоної Армії підписаний зголосився поновно до служби і був приділений до 1 середної школи у Львові, де працює від 2 грудня 1939 р. до тепер.

В часі університетських студій, як також в часі учителювання підписаний працював теж на науковім полі і містив свої праці в «Записках Наукового Товариства ім. Шевченка» у Львові. За ці праці був вибраний дійсним членом історичної секції Наукового Товариства.

До партій підписаний не належав, ані в політичному житті за часів бувшої Австрії і колишньої Польщі не брав ніякої участі. При війську не служив теж ніколи. З приходом Радянської влади підписаний був вибраний депутатом дня 15 грудня 1940 р. до Рай-Ради Червоно-Армійського Району з округа № 31.

У Львові, дня 18 березня 1941 р.

Д[окто]р Срібний Теодор Васильович