Життєписи

Автобіографія Іларіона Свєнціцького, 1944 р.

Син народного учителя, патріота і організатора освітного, кооперативного і політичного життя селян Кам’янецького повіту продовж своєї учительської праці 1859–1900 рр., талергофця († 1926). Мати такого ж напрямку думок, перебула Гмюнд († 1934). Від 1892 року...

Автобіографія Михайла Рудницького, 1939 р.

Народився 6.І.1889 року у Підгайцях (Західна Україна), скінчив гімназію в Бережанах в 1907 році. Батько – нотар, помер у Бережанах того ж року, а я переїхав з мамою вдовою і трьома молодшими братами та сестрою...

Автобіографія Якова Білоштана, 1953 р.

Народився я в 1904 році в с. Моринцях, Вільшанського р[айо]ну, Київської обл[асті] в бідняцько-селянській сім’ї. Після Великої Жовтневої соціалістичної революції батьки одержали земельний наділ, а з 1928 року і по сьогодні працюють в колгоспі. Учився в...

Автобіографія Юліана Редька

Я народився д[ня] 21.V.1905 р. в селі Дернові Тернопільської Області, де під цю пору мої батько й мати вчителювали в сільській школі. Початкову освіту дістав дома під керівництвом матері. Середню освіту здобув в українській гімназії...

Автобіографія Володимира Вергановського

Роджений 7 березня 1876 р. у Лукавиці Вижній (пов[іт] Стрий) области Станиславів (Галичина). По укінченні гімназії у Золочеві вступив на Університет у Львові в р. 1894 на юридичний факультет. Студії покінчив у 1898 р. і...