Роджений 7 березня 1876 р. у Лукавиці Вижній (пов[іт] Стрий) области Станиславів (Галичина).

По укінченні гімназії у Золочеві вступив на Університет у Львові в р. 1894 на юридичний факультет. Студії покінчив у 1898 р. і зістав принятий до практики у суді.

В 1900 р. одержав на Університеті у Львові ступінь доктора юридичних наук.

В літах 1904−1906 студіював на університетах у Берліні і Відні по спеціяльності цивільного процесу.

В 1908 р. габілітований доцентом цивільного процесу на Університеті у Львові. Попри наукову працю, працював як суддя у цивільних справах.

В 1919 р. усунений польською владою з Університета по скасуванню викладів українською мовою (разом з усіма професорами-українцями, проф[есором] Студинським і п.).

По освободженні Западної України Червоною Армією, покликаний виконувати обовязки професора і вести деканат юридичного факультета на Державнім Університеті у Львові.

Львів, 22 грудня 1939 р.