18 липня виповнюється 70 років з дня смерті відомого українського архівознавця Василя Веретенникова.

Василь Іванович Веретенников (1880–1942) – історик, архівіст, архівознавець, музеєзнавець. Закінчив історико-філологічний факультет Санкт-Петербурзького університету, де великий вплив на нього мали ідеї відомого російського історика, основоположника методології історичної науки в Росії О. Лаппо-Данилевського. З 1910 р. був приват-доцентом Харківського університету, згодом викладав у Московському, Санкт-Петербурзькому та Саратовському університетах. В 1916 р. захистив докторську дисертацію “Нариси історії розвитку у Росії генерал-прокуратури”. У 1920-1934 рр. був професором історії Академії теоретичних знань у Харкові, згодом працював у Харківському інституті народної освіти. Одразу після закінчення університету став займатися і архівною справою: у 1905-1908 рр. працював у Головному архіві МЗС у Петербурзі, а згодом деякий час завідував губернським архівом Саратовської губернії та виконував обов’язки головного уповноваженого Центрархіву РСФРР по Саратовській губернії. З 1920 р. до 1934 р. проживав у Харкові.

Тут, зокрема, працював в Укрцентрархіві, очолюючи у 1924, 1926 та 1927 рр. відділ архівознавства. Створив концепцію організації архівної освіти в Україні, був одним з організаторів та керівників перших курсів архівознавства у Харкові та Києві, спияв впровадженню курсів підвищення кваліфікації архівістів та заснуванню науково-архівних гуртків. Під його керівництвом проводилася робота над “Оглядом найважливіших фондів” та підручником з архівознавства. У 1926-1931 рр. був членом редакційної колегії журналу “Архівна справа”, який присвячувався історії, теорії, практиці архівного будівництва. На поч. 1930-их рр. був консультантом Кабінету архівознавства при Центральному Архівному Управлінні УСРР. В ході звинувачень та переслідування української інтелігенції тоталітарною державою В. Веретенникова теж було звинувачено, оголошено “ідеологом теорії техніцизму та об’єктивного документалізму” та звільнено з посади. Він змушений був припинити професійну діяльність в архівній справі та переїхати до Ленінграду, де до 1940 р. займав різні посади у Державному Російському музеї.

Професору В. Веретенникову належала більшість основних ідей українського архівознавства та розробок в архівній справі у 1920-их – 1930-их рр. Він розробив “фондову теорію”, яка визначила принципи організації архівних документів, запропонував науковообгрунтовані підходи до систематизації та класифікації архівних документів, їх описування та розміщення в архівах. Враховуючи європейський досвід архівної справи, запропонував нову терміносистему для українського архівознавства. Був автором більшості проектів, які стосувалися архівної освіти, дослідження архівів та архівних документів, а також напрямків та засад архівного будівництва в Україні.

Архів подає передруки статтей, опублікованих В. Веретенниковим у журналі “Архівна справа”. Журнал, який виходив у 1926-1931 рр., був основним засобом презентації нових ідей, наукової комунікації архівістів та своєрідним підручником з архівознавства того часу.

Уваги з досвіду по архівному будівництву

До питання про підготовку архівних робітників

До питання про порядок відокремлення непотрібних архівних матеріялів

Про поняття “архівний фонд”

Про вимір архівних матеріялів

До питання про типи стелажного устаткування для архівосховищ

До принципових питань з розборки та клясифікації архівних матеріялів

Про принципи вироблення норм для архівно-технічної роботи

Підготовка матеріалів: Василь Герун, Ольга Осередчук