Особова справа професора Львівського університету Романа Льоншана де Бер’є, 1907-1940 рр., 63 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

Договір про написання наукової праці, 1940 р..pdf

Наказ про зарахування на посаду професора кафедри цивільного права і процесу, 19

Звіт про правничі дослідження, проведені в Берліні в час 1907-1908 навчального р