Др. Юрій Ів[анович] Полянський народився 6.ІІІ.1892 р. в селі Жовтанцях, Жовківського повіту, недалеко Львова.

Початкову школу і клясичну гімназію покінчив в 1910 р. в місті Ярославі, університет – у Відні і Львові (географія, геологія, палеонтологія) в червні 1914 р. В липні 1914 року мобілізований до австрійської армії, де служив до листопаду 1918 р. запасним старшиною гарматного полка на італі[й]ському фронті.

1918-1919 р. пробув цілу польсько-українську війну в галицькій армії, з котрої вийшов з недобитками в липні 1919 р. в межі Радянської України і в початку зими цього ж року ввійшов в склад Червоної Армії (Черв[она] Галицька Армія) як адютант гарм[атного] дівізіону другої бригади, що залишилась вірною. Після розбиття останків другої бригади біля Цибулева (Христинівки) попав в польський полон і концентраційний табор. З табору звільнений 3 липня 1920 р. актом № 6025/20 і поставлений на рік під контроль польської військової жандармерії. Рішенням польського військового трибуналу з дня 4.Х.1927 р. за участь в протипольській війні скреслений з ліста бувших австрійських старшин і видалений з війська польського на час мира і війни. Через те в польській армії не служив і не був мобілізований.

В 1920 р. став учителем української академічної гімназії у Львові, а в 1935 виконуючем обов’язки інспектора шкіл до приходу Червоної армії у Львові. Тепер працюю як заступник завідувача Обласного Відділу Нар[одної] Освіти у Львові.

Вже в кніці 1920 р. працював в бібліотеці і музеї Наукового Товариства ім. Шевченка і був основником природописного музея Товариства, працюючи в йому по полуднях.

В 1930 р. оборонив дисертацію «Подільські етюди. Ч. І. Тераси, морфологія і леси західного Поділля» і 31 червня 1930 р. промований на Львівському Університеті на доктора філософії по географії і геології.

Вже 1927 р. обраний дійсним членом Наукового Товаритсва ім. Шевченка, тоді теж став секретарем матем[атично]-прир[одничо]-лікарської [секції] Товариства, на тому пості залишаюсь й досі.

До липня 1923 р. на тайному українському університеті читав лекції по фізичній географії і геології. Перестав читати на писемну загрозу польської влади позбавлення зар[обітної] плати.

В рр. 1929-1931 працював як позаштатний геолог-картограф в державному польському інституті, виготовивши знімання постміоценових відложень на планшеті Ягольниця-Чернелиця і Заліщики на Поділлі (1:100000), а від 1932-1934 р[оків] як геолог при Державному Бюрі Меліорації Полісся в Бересті-Литовському виконав геологічне знімання з планшетів карти (масштаб 1:100000) (Берестя, Ветли і частинно Любешів).

Чотири роки вів з доручення Держ[авного] музею в Варшаві і Музею Наук[ового] Товариства ім. Шевченка розкопи палеолітичних селищ на Поділлі.

В рр. 1932 і 1933 року були спроби прихильних йому професорів перевести йому габілітацію, але спроба виявлялася нереальною через спротив більшості професорів з національних причин.

Головною ділянкою наукової праці – це фізична географія, геологія четвертинного періоду, палеонтологія хребетних і мякунів, палеоліт. Раніші друковані і рукописні праці залучую на окремому листку. До жодної політ[ичної] партії ніколи не належав.

Львів, дня 2.ХІ.1939 р.