Я уродився в Станиславові 29.ІІІ.1883 р. Мій батько був учителем, а пізнійше інспектором народних шкіл. Середню школу скінчив я з відзначенням в гімназії в Стрию в 1901 р. Від 1901 до 1904 р. я студіював у Львівському Університеті природничі науки, перебуваючи під сильним впливом професора д[окто]ра Дибовського, знаменитого дарвініста. Львівський Університет я скінчив як дипльомований кандидат учительського звання і доктор мінералогії і геології.

Від 1904 р. до 1919 р. я був зразу асистентом при кафедрі мінералогії Львівського Університету, а пізнійше гімназіяльним учителем в Станиславові і у Львові. Від 1919 р. до нинішнього дня я є професором мінералогії і петрографії Львівського Університету.

Заки я став професором, я габілітувався в 1914 р. як приватний доцент мінералогії і петрографії в Львівському Університеті. Я відбув дві більші наукові подорожі, а саме: в 1910 р. як учасник наукової експедиції до Сіхота-Аліну в східньому Сибірі та в 1930 р. до північньої Африки, де я студіював зложа альжирських та мароканських фосфоритів. Міжчасом я відбув рівнож наукові студії в Віденському університеті, як також подорожі до Франції, Італії, Німеччини і Бельгії.

Моя наукова праця є тісно зв’язана з Поділлям, Волинью і Східними Карпатами.

Участи в жодній війні я не брав, а через все дотеперішне життя я займався передусім працею науковою в Львівському Університеті, вислідом чого є опублікування 47 оригінальних праць та вишколення молодих наукових сил, з яких декотрі є керівниками кафедр у вищих школах. При кінці додаю, що до ніяких політичних партий я не належав.

Львів, дня 24 листопада 1939 р.