Я уроджений 2.І.1892 р. у Хирові, пов[іту] Самбір (Західня Україна), гімназію скінчив 1910 р. у Перемишлі, 1910-1914 студіював археологію доісторичну на львівському університеті, 1914-1920 служив в австрійській та галицькій армії, 1920-1928 у Празі студіював на чеському університеті доісторичну археологію (проф[есор] Нідерлє), де й добув докторський диплом, був асистентом Державн[ого] Археологічного Інституту тамже та з його рамени провадив у 1925-1928 рр. археологічні розкопки на бувшому замку «Градчани» (находи феодальних часів), І.ІV.1928 р. вернув у Львів та обняв місце директора Культурно-історичного Музею Наук[ового] Тов[арист]ва ім. Шевченка (до сьогодні). У 1935 р. габілітувався у Празі на доцента при катедрі доісторичної археології і від цього ж року викладав доісторичну археологію на філософічному факультеті Богосл[овської] Академії у Львові. Відбув студійні наукові подорожі до Румунії, Австрії, Угорщини, Чехословаччини й Німеччини. Є дійсним членом Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка у Львові, членом профсоюзу музеологів та бібліотекарів у Львові та був членом археологічного тов[арист]ва при львівському університеті.

Львів, 30 жовтня 1939 р.

Д[окто]р Ярослав Пастернак