Я, Віктор Кемуля, вродився 6 березня 1902 року в місті Ізмаіл, в Бесарабії. В 1915 році скінчив вищу початкову школу й був принятий до третьої кляси російської гімназії в місті Ізмаіл, котру скінчив в 1921 році з відзначенням. В тому самому році вступив я на Львівський Університет. В 1925 році дістав абсолюторію, а в 1927 році здав докторський іспит на підставі праці в хемічній галузі.

В 1923 році призначено мене демонстратором в Інституті Загальної і Неорганічної Хемії, в 1925 році молодшим асистентом, а в січні 1928 року, по одержанню докторату, старшим асистентом.

В 1929/30 академічному році я був на стипендії в Празі, де працював під проводом Проф. Гейровського в лябораторії фізичної хемії чеського Університету.

В слідуючому 1930/31 академічному році студював я в Ляйбцігу у Проф. Вейгерта (Weigert) і Дебая (Debyе).

По повороті з дволітньої відпустки, уділеної мені на заграничні студія, я був дальше штатним асистентом, а згодом адюнктом в Інституті Хемії Неорганичної.

В 1932 році зістав я доцентом Хемії Фізичної на Львівському Університеті.

В 1935/36 році призначено мене тимчасовим керівником Інституту Неорганічної Хемії на Львівському Університеті.

Від 1 травня 1936 року покликано мене на професуру Хемії Фізичної і керівництво Інституту Фізичної Хемії на Львівському Університеті.

В роках 1930, 1934, 1938 я брав участь у міжнародних хемічних Конгресах в Льєж, Мадриді і Римі.

В квітні 1937 року одержав допомогу Міністерства на місячний виїзд до Німеччини в цілі пізнання уряджень у новітніх Хемічних Інститутах і премінення нових здобутків у тій галузі до організації Інституту Фізичної Хемії.

Від березня 1936 року я є членом Львівського Наукового Товариства.

В червні 1939 року дістав я пропозицію перенестись на Варшавський Університет, на становиско звичайного професора неорганічної хемії і керівника Інституту. Воєнні дії станули на перешкоді перебрання цього становиска.

У війську не служив і до ніякої партії не належав.

В[іктор] Кемуля

Львів, дня 11 лютого 1940 року