Родивсь дня 31.Х.1892 р. в Надітичах, пов[іту] Жидачів. Ґімназію укінчив в Стрию, а Університет у Львові (правний факультет). В часі від 1914 р. до 1920 р. служив в австрійській, а відтак в українській армії.

Від 21 мая 1921 р. до 31 липня 1923 р. був адвокатським конціпієнтом, а від 1 серпня 1923 р. до сьогочасньої війни державним урядником в б. п. Варшавському воєвідстві (1.VІІІ.1923 р. – 31.Х.1927 р.), міністерстві публичних робіт (1.ХІ.1927 р. до 31.VІІ.1932 р.) і міністерстві промислу і торгівлі (1.ХІ.1932 – 26.Х.1939 р.).

В воєводстві вів реферати карно-адміністративний, мешканевий, водний, елєктричний, опінюював зарядження (проєки) воєвідські і заступав воєвідство в справах мойого реферату перед Найвищим Адміністративним Трибуналом.

В міністерстві публичних робіт провадив елєктричний і водний реферат і заступав міністерство в цих ділянках і лісової данини перед Н[айвищим] Адм[іністративним] Трибуналом. Давав правні опінії в справах внутрішніх міністерства й опрацьовував проєкти виконавчих розпорядків, обіжників й інструкцій з елєктричної і водної ділянки.

В міністерстві промислу і торгівлі був правним дорадником бюра елєктрифікації, опрацьовував проєкти законів і виконавчих розпорядків з елєктрифікаційної галузі, полагоджував відклики в елєктрифікаційних справах, опінюював проєкти законів і виконавчих розпорядків і заступав міністерство в елєктричних справах перед Най[вищим] Адм[іністративним] Трибуналом.

Крім цього був членом дисциплінарної Комісії і Комісарем для урядничих іспитів для урядників І катеґорії (еґзамінував з адміністративного права)

В часі від 1.І.1940 р. до сьогодня я є занятий в обласному німецькому уряді в Варшаві як знаток польського адміністративного права при виділі внутрішніх справ.

Варшава, дня 5 вересня 1941 р.

Д[окто]р Грица Василь