Феофіль Феофілевич Модельський уродився у Львові 16.ХІ.1881 р. з убогої родини ремісничої. Батько єго був шевцем. Школи нижчі, середні і вищі (університет, факультет філософічний 1904–1909) закінчив у Львові. Під час студіїв утримував родину приватним навчаннєм (лекціями), які давав, понеже батько єго, котрий в 1863 р. брав участь в польському повстанню і збройній боротьбі проти царського уряду і був ранений в голову, занедужав на очі, а відтак пізніше він втратив зір (глядіння) і не міг як темний працювати. Задля того син допомагав родичам і родині.

Ступінь доктора філософії осягнув в 1909 р. на підставі праці «Król Gebаlіm w liście Chasdaja» (Король Гебалим в письмі Хасдая). Цього року (1909) здав іспит учительский для середніх шкіл перед іспитовою комисєю у Львові. Від лютого (з ІІ) 1909 до жовтня 1924 р. виповнював обов’язки учителя в гімназіях ІІ, ІІІ, VІІ і XI у Львові.

В 1917 р. габілітувався як доцент всемірної історії середніх віків, а також як доцент історії австрійської, а потім ще як доцент історії країв наддунайских. Як доцент викладав і вів вправи з студентами од 1917 до 1924 р.

В 1924 р. іменований професором надзвичайним (екстраординарним) середньовічної історії всемірної і допомішних історичних наук в університеті у Вільні.

В 1930 р. по смерти проф[есора] Івана Птасьника (Jan Ptaśnik) іменуваний професором звичайним історії середніх віків в університеті у Львові з обов’язком викладання також допомішних історичних наук до часу утворення окремої кафедри допомішних наук. Так теж викладав ці науки до тепер при кафедрі середніх віків.

Від 1910 р. до 1924 р. був науковим працівником, а потім асистентом Архива університету у Львові, а по повороті до Львова по смерти проф[есора] Людвика Фінкеля (Ludwik Finkel) в 1930 р. керівником Архива – до цього часу.

Від 1914–1924 р. був секретаром Товариства Історичного у Львові (Towarzystwo Historyczne we Lwowie); в 1918 і 1919 р. був співредактором істор[ичного] тримісячника «Kwartalnik Historyczny», в 1929–1930 редактором істор[ичної] часописи «Ateneum Wileńskie», в р. 1931–1936 редактором «Kwartalnika Historycznego». Від 1930 р. був також генеральним ревизором реедиції «Бібліографії історії Польської» проф[есора] Фінкеля (Finkla), т. І. Львів 1936 (редактор К[ароль] Малєчинський).

Від 1917 р. є співпрацівником Комисії Історичної Академії Наук в Кракові. Є також дійсним членом Товариства Наукового у Львові і т. д. Брав участь в життю науковім інших товариств наукових і історичних.

У війську не служив.

Львів 20.ІІ.1940 р.

Проф[есор] д[окто]р Феофіль Феофілевич Модельський

Prof[esor] d[octo]r Teofil syn Teofila Modelski