Я родився дня 10 квітня 1897 р. в Коломиї, як син Володислава і Марії з Монастирських, гр[еко]-кат[олицької] віри, української національности, з дідів і прадідів арієць.

Шкільну науку зачав я в 1903/04 р. в Станиславові, продовжував у Коломиї і Рогатині, де в р. 1914 скінчив V кл[асів] ґімн[азії]. 7 серпня 1914 р. вступив я до У[країнських] С[ічових] С[трільців]. В часі військової служби скінчив я студії ґімназійні, а дня 18 жовтня 1920 р. здав я іспит зрілости в державній ґімназії з українською мовою викладовою у Станиславові.

Студія університетські покінчив я на виділі права і наук політичних у Львові і тут же осягнув степень доктора прав.

Від 10 квітня 1926 р. до 31 марта 1927 р. відбував я практику, як кандидат адвокатури, в канцелярії адвоката Д[окто]ра Костя Левицького у Львові. Від 4 мая 1927 р. до 4 серпня 1928 р. відбував я практику судову в окрузі Суду Апеляційного у Львові, а від 18 серпня 1928 до 23 жовтня 1928 р. практику, як кандидат адвокатури, в канцелярії адвоката Д[окто]ра Андрія Жуковського в Підволочисках.

Дня 26 жовтня 1928 р. зачав я аплікацію судову в Острові к[оло] Познаня, а дня дня 31 жовтня 1930 р. зложив я судовий іспит з дуже добрим поступом. Дня 6 листопада 1930 р. зістав я іменований асесором судовим, а 4 лютого 1932 р. суддею городського суду у Познані.

В рр. 1931-32 був я членом комітету редакційного Підручної Енцикльопедії Торговельної, виданої палатою Промислово-Торговельною в Познані і написав для Енциклопедії 88 статей з ділянки права.

В 1933 р. написав я і видав друком начерк кодексу поступовання цивільного ч. ІІ (Поступовання еґзекуційне і забезпечуюче). Після видання друком тої праці Професор Університету Познанського Д[окто]р Бронислав Стельмаховський прийняв мене на становиско асистента волюнтара, а в р. 1934/35 Директор Вищої Школи Торговельної в Познані Проф[есор] Д[окто]р Перетяткович поручив мені навчання в В[ищій] Ш[колі] Т[орговельній] права процесового цивільного, еґзекуційного та конкурсового.

З днем 1 вересня 1938 р. зістав я перенесений на рівнорядне становиско судді городского до Варшави, а 30 серпня 1941 р. вніс я подання до Галицького Губернатора, Виділ справедливости, о перенесеннія мене до Львова.

Варшава, дня 10 вересня 1941 р.

Д[окто]р Святослав Крушельницький