Я народився 29 липня 1911 р. в Бурштині, повіт Рогатин. До народної школи ходив я також в Бурштині, а після закінчення чотирох клас цеї школи зложив я вступний іспит і записався в р. 1921 до державної гімназії в Рогатині.

В маю в р. 1930 зложив я іспит зрілости в державній гімназії ім. Петра Скарги в Рогатині. Від 1930 до 1931 мав я в студіях прірву, тому що з недостачі грошей на удержаннє у Львові мусів я підоймитися заробкової праці.

В р. 1931 в вересні записався я на математично-природничий факультет Львівського Університета. В часі студій від р. 1934 до 1935 одержав я ректорську відпустку, щоби відбути загальну обов’язкову військову службу. Покінчив я університетські студії в червні 1938 р., одержуючи диплом магістра філософії в ділянці зоології і анатомії порівнальній.

Від вересня 1938 р. до 1 червня 1939 р. працював я научно як стипендист Фонду Народної Культури Йосифа Пілсудского в Зоологічнім Інституті Львівського Університета під проводом Проф[есора] Д[окто]р[а] Яна Гіршлєра.

В червні 1939 р. був я іменований старшим асистентом при катедрі зоології Львівського Університета, і на цім становищи є я досі.

Проголосив я друком спільно з Проф[есором] Д[окто]р[ом] Гіршлєром працю, подану на списку.

Львів, дня 20 грудня 1939