Я уродилася в селі Вишнівчуку Перемишлянського району. Народну школу скінчила я на селі, середну у Львові. Мій батько був священником, помер 1935 р. Мій одинокий брат Ананія погиб на галицькій війні 24 мая 1919 року під Журавном.

По скінченні учительської семінарії (іспит 17.ІХ.1912 р.) і гімназії вступила я на львівський університет в 1912 році, де студіювала історію, географію, як головний предмет, а філософію, славістику, етнографію і антропологію, як побічний. Університетські студії кінчила у Львові в роках 1912-1914, 1918 і в роках 1919-1921 у Відні, де по написані праці з середньовічної історії на тему: «Розвиток і розподіл суспільства в давній Русі до половини ХІІІ ст.» і по складанні двох рігорозальних іспитів одержала я диплом доктора філософії 25 липня 1921 року, нострифікований на львівськім університеті дня 25 червня 1925 р.

В роках 1914-1915 брала я участь в І імперіалістичній війні в рядах австрійської армії (Українські Січові Стрільці), 31.V.1915 р. попала в російський полон, де перебувала в Вольську над Волчою (1 міс[яць]), а відтак в Ташкенті (25 міс[яців]). В роках 1918-липня 1919 брала я участь у галицькій війні. З галицької армії виступила я на власне бажання за згодою начальної К[о]м[ан]ди Галицької армії і переїхала у Відень на студії.

Від 1921 року працювала я, як учитель середньої школи в приватній гімназії СС Василіянок у Львові, де учила історії і географії. Від 1939 року (1.Х) працювала я в 3 середній, а відтак по злитю двох шкіл дня 5.ІІ.1941 в 4 середній школі.

В цьому часі написала я економічно-географічний нарис Львова, схвалений Академією Наук в Києві (Інститут Економіки), який має вийти друком в липні б. р. в підручнику «Економічна географія західних земель», призначенім для вишів. Одночасно брала я активну участь в методичних об’єднаннях учителів і викладала на курсах для учителів від Інституту досконалення учителів – методику навчання географії і економічну географію СРСР.

18.ІІІ.1941 року.

Степанів Олена Іванівна