Я уродився 11 червня 1883 р. в селі Кліцко Грудецького району, тепер Дрогобицької області. Мій батько – малоземельний селянин. 4-річну вселюдну школу скінчив я в містечку Комарно, 8-річну класичну гімназію у Львові (вона мала титул «академічної»), гімназійний іспит зрілості склав у травні 1902 р., а університетські студії скінчив у Львові і Відні. Державний іспит з української мови і літератури та класичної філології склав я 6.ІІІ.1909. Від вересня 1906 р. до 15.І.1940 р. вчителював я в академічній гімназії у Львові. 21.5.1917 р. колишня австрійська Краєва Рада шкільна признала мені титул професора, а цей титул затвердила також Кураторія Львівської Округи 6.4.1929 р. Наказом ректора Львівського Державного Українського Університету ч. 109 § 2-3 дня 11.1.1940 р. назначено мене доцентом при кафедрі української літератури.

В часі університетських студій займався я в першу чергу українською філологією, а також слов’янською, романською та класичною філологією. Моїми професорами були: акад[емік] К[ирило] Студинський, Олександер Колесса, Ватрослав Ягіч, Констянтин Їречек, Мілан Решетар, Мейєр Любке та ін.

Науково став я працювати на університетській лавці, а перша моя розвідка була надрукована 1904 р., коли я був студентом ІІ курсу. З тієї пори став я оголошувати друком дальші свої праці, завдяки яким Філологічна секція при Науковому Товаристві ім. Шевченка у Львові (її директором був тоді Іван Франко) обрала мене своїм дійсним членом 18.2.1914 р. Після світової війни продовж кільканадцяти років був я делегатом Філологічної секції до Виділу Н[аукового] Т[овариства] ім. Ш[евченка], де разом з другими членами Виділу займався науковими та господарськими справами Н[аукового] Т[овариства] ім. Ш[евченка], що в тому часі спричиняли багато клопоту всім членам Виділу.

Після назначення мене доцентом при кафедрі української літератури бажаю присвятитись виключно науковій праці, що була моєю постійною мрією.

У Львові, 10 лютого 1940 р.

Михайло Іванович Тершаковець