Я уродився дня 31 травня 1882 р. в Прошовицях, пов[іту] Мєхув, із батька, який був кравцем, як один із десяти дітей. Народню школу й 8-річну гімназію я скінчив із відзначенням у Тарнові в 1901. На університеті в Кракові (1901-1904) й університеті в Берліні 1904/5 я студ[і]ював німецьку мову і літературу та педагогіку. По скінченні університету і узисканні повних кваліфікацій до навчання тих предметів у р. 1906 обняв я посаду вчителя в Тарнові в державній гімназії (в 1906/7, 1907/8), потім у Подґужу (1908/09, 1909/10) і Кракові (1911/27).

Через цілий час я був керівником молодих учителів. У р. 1927 я зістав інспектором педшкіл у Кураторії в Кракові, а в р. 1930 начальником педшкіл у Львівській Кураторії. У р. 1933 одержав я становище директора І-шої гімназії в Перемишли (1933/36). Потім я вернув до Кураторії на становище начальника середніх і педшкіл (до 1939 р.). у цьому році я перейшов на доручення завідуючого Народньої Освіти тов[ариша] Жарченка на становище директора Педагогіума з польською мовою навчання у Львові.

Від року 12 життя я самості[й]но заробляв на своє одержання і оплачення студій, через це я не мав можности брати участи в партійному житті молоді і в політиці. Я був симпатиком радикальних партій і таким остався до нинішнього дня. У р. 1925/26 я був на педагогічних студіях у Франції (Париж), Бельгії (Брюкселя), Німеччині (Берлін, Монахіюм, Відень), студії полягали на праці в бібліотеці та на дослідах над організацією шкіл. В р. 1929/30 одержав я американську стипендію, на педагогічні студії (grant Teachers College Columbia University, New York City).

У р. 1934 затверджено мене як доцента педагогіки на Львівському університеті. Ріжних наукових праць видав я 28. Під судом ся ніколи не був. Володію мовами: польською, німецькою, француcькою, англійською. Служби у війську я не відбував.

Д[окто]р Мєчислав Зємновіч

[лютий, 1940 р.]