Я родився 17.ХІІ.1893 в Ярославі над Сяном, як син інженера Теофіля Андреевича. Школу народну я скінчив в Станіславові, гімназію клясичну в Бучачі. В 1912 р. я записався на факультет філософічний Університету у Львові, де в р. 1921 одержав звання доктора з обсягу історії та історії мистецтва.

Від 1.ІІІ.1920 до 1.ІІ.1922 я був асистентом Університету, від 1.ІХ.1922 р. бібліотекаром Інститута ім. Оссоліньских у Львові, від 1.І.1925 консерватором того ж Інститута.

Від 2.І.1940 р. до VІ.1941 р. я працював у філії Бібліотеки Академії Наук УРСР у Львові як заввідділа мистецтва.

В часі окупації німецької я працював далі в той же Бібліотеці (Staatsbibliothek Lemberg). З 1.VІІІ.1944 працюю дальше в той же Бібліотеці.

Від р. 1923-1938 я викладав історію мистецтва на факультеті архітектури в Інституті Політехнічнім у Львові. Від 1928 я був пріватдоцентом, а від 1936 р. титулярним професором історії мистецтва в Держав[ному] Університеті у Львові.

Від 1928 р. я був членом Коміссиї по Історії Мистецтва, від 1938 р. членом кореспондентом, а від 1945 дійсним членом Польскої Академії Наук у Кракові.

В лл. 1922, 1923, 1925, 1928, 1929, 1930 і 1939 я відбув подорожі наукові за границю.

Я оголосив друком дванайцяткілька наукових праць з обсягу мистецтвознавства, історії, бібліографії і бібліотекарства, крім того я був співредактором та співробітником наукових часописів з того обсягу.

Львів, 10 грудня 1949 р.

Мєчислав Т. Гембарович