Я родився 9.ІІІ.1906 в Станіславові. Від 1912 р. до 1916 р. я ходив до народної школи в Станіславові. В літах 1916-24 я покінчив гімназію і в травні 1924 я здав іспит зрілости в І Гімназії в Станіслаові. Від 1924 р. до 1929 я студіував математику і фізику на Універзитеті у Львові, по чім я здав науковий іспит з математики як головного предмету і фізики як додаткового. В роках 1931/2 і 1932/3 я учив математику в ІІ Гімназії в Станіславові. В листопаді 1933 р. я здав педагогічний іспит.

Від 1934 р. до кінця 1935 я жив в Станіславові, я заробляв підготовкою учнів до іспиту зрілості з математики і фізики. Рівночасно я учився різних ділянок математики і почав інтересуватися теоретичною фізикою. Від 1936 р. я переважно жив у Львові. Працював на семінаріах математики і теор[етичної] фізики Універзитету (спеціально квантової механіки). Но я не мав змоги більш інтензивної і видатної наукової праці, живучи в недобрих матеріальних обставинах, змушений шукати заробітку. Головним жерелом доходу були уроки, яких я уділяв студентам Політехніки і Академії Закордонного Гандлю.

Від жовтня 1939 я працював як учитель гімназії і ліцею в Станіславі.

Мій батько юріст є спенсіонованим службовцем Каси Ощадности. Старша сестра є учителькою, молодша лікарем. Братів не маю. Жінка була бухальтером в Кооперативнім Кредитовім Союзі, від жовтня 1939 працює в І Фабриці Шкір ім. Хрущова в Станіславі.

До ніяких партій буржуазійних ані ІІ-го Інтернаціоналу я не належав. За кордоном я ніколи не був і не маю там родичів.

[1939 р.]