Уроджений у Львові 31 травня 1908 року, тут ходив я до вселюдної школи та до двох класів гімназії. Коли в 1920-му році перенесено мого батька, скарбового службовика, до Чорткова (Терноп[ільської] обл[асті]), там одержував я дальшу освіту в гімназії, яку закінчив 27 травня 1926 р. іспитом зрілости. У тому ж році виїхав до Львова, щоб записатись на гуманістичний факультет Львівського Університету. Головним предметом моїх студій була історія, над якою працював я у кафедрі історії середніх віків та семінарі допоміжних істор[ичних] наук під керівництвом проф[есора] І. Птасьніка. Після його смерті продовжував я студії у цій кафедрі, кінчаючи свою магістерську працю, посвячену історії Львівської монетарні ХІV-ХVІІ ст., рівночасно слухаючи викладів географії. Після зложення остаточного іспиту, одержав я в грудні 1931 р. диплом магістра історії. Закінчивши університет, не перервав я наукових студій. Мешкаючи в місті Стрий, доки у 1927 р. перенесено мого батька, протягом двох років доїжджав я до Львова щоденно залізницею. Щоб заробити на своє утримання уділяв приватних лекцій, а також редагував наукову хроніку в часописі «KwartalnikHistoryczny». Перебуваючи на університеті, спеціялізувався в ділянці допоміжних іст[оричних] наук, а коли в жовтні 1933 р. призначено мене молодшим асистентом при кафедрі допоміжних історичних наук, був я занятий інвентаризацією сфрагістичної колекції Львівського Університету. У наступному році передложив я до оціни свою докторську диссертацію. 1.Х.1935 р. зістав старшим асистентом кафедри допоміжних історичних наук, а 25.V.1936 р. після прийняття моєї дисертації п[ід] т[итулом] «Подчашинський Болеслав як сфрагістик та його колекції», одержав я ступінь доктора (середніх віків та допом[іжних] іст[оричних] наук). Маючи учену ступінь, продовжував я далі наукову працю у ділянці нумізматики, сфрагістики, палеографії та джерелознавства середніх віків, я яких дисциплін маю печатані та рукописьменні праці. Занятий науковою працею, в політичному життю не брав я участи. Старшим асистентом на Львівському Університеті працював до кінця 1939 року, наказом ректора із 1.І.1940 призначений старшим лаборантом кафедри історії середніх віків та допоміжних іст[оричних] наук. На цій посаді працював я до листопада ц[ього] р[оку], призначений новим наказом зав[ідувачем] кабінетом допоміжних історичних наук при кафедрі іст[орії] середніх віків. 1 грудня 1940 р., за скороченням штатів, переведено мене на бібліотекаря цієї кафедри, при якій працюю дотепер.

Гайсіг Маріян Людвикович