Urodziłam się dnia 12 sierpnia 1897 roku w Cieszanowie mieście naówzas powiatowem w b. Galicji, gdzie mój ojciec Jan Strzelecki był sekretarzem Wydziału Powiatowego; matka nazywała się Cezaryna z Mikułowskich. Oboje rodzice nie żyją, ojciec od 1908, matka od 1926. Dnia 1.I.1921 poślubiłam Zdzisława Charewicza, który obecniejako kapitan W[ojska] P[olskiego] znajduje się za granicą niewiadomo w jakim kraju i w jakiej miejscowości.

Do klas szkoły powszechnej uczęszczałam kolejno w Cieszanowie, Jarosławiu i Przemyślu. Gimazjum przeszłam kolejno w Jarosławiu i we Lwowie, gdzie w r. 1918 złożylam egzamin dojrzałości.

Na uniwersytet uczęszałam w Krakowie i we Lwowie, gdzie w 1924 roku uzyskałam stopień doktora filozofji. Na tymże Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pełniłam obowiązki asystentki młodszej od października 1921, następnie starszej od maja 1924, kolejno w Seminarjum Historji Średniowiecznej Powszechnej i Zakładzie Nauk Pomocniczych Historji. W 1926 roku zostałam jako, stypedystka wysłana dla cełów dokszałtajączych do Francji. W Paryżu studiowałam w Ecole des Hautes Etudes i Institut d’urbanisme historie historie miast i kultury. Od 1924 roku prowadziłam ćwiczenia samodzielne z zakresy nauk pomocniczych historji; od roku odbywałam wyklady zlecone z zakresu metodologji historji; w 1930 r. po śmierci prof. Ptaśnika wykładałam «Dzieje miast[…]» W styczniu 1937 zostałam uchwałą Rady Wzdziału Humanistycznego habilitowana jako docentka historji miast i ich kultury, zatwierdzenie ministerialne tej uchwały nadeszło 15.V. 1937.

Od roku 1924 byłam sekretarką redakcji organu historyków «Kwartalnik historyczny», obowiązki redakcyjne pełniłam do 1.I.1939.

Od 16.VI.1931 r. pracuję jako kustosz Muzeum Historycznego miasta Lwowa.

Łucja z Strzeleckich Charewiczowa

We Lwowie, dnia 25.XII.1939.