Вайль Лейб Ісакович уроджений в Сяноку в 1905 р., національність – єврей.

Батько мій був бідним учителем, не мав змоги посилати мене до гімназії. Тому покінчив я гімназію як самоук в характері екстерната. Неповносередн[ю] школу покінчив я в Сяноку, атестат об укочення середної школи одержав в Тарнові, а Університет покінчив у Львові. В 1939 р. одержав я науковий ступінь доктора філософічних наук в галузі історії та орієнталістики на Льв[івському] Держ[авному] Університеті.

Від 1924 р. займюся педагогіч[ною] працею, ранійше був вчителем приватної школи, а від 1935 р. я читав історію в гімназії.

Крім докторської праці видав я слідуючі праці:

  1. Комунізм стародавніх народів (Базилея, 1934);
  2. Право і суспільна охорона (Тарнов, 1937);
  3. Релігія а суспільний рух (Базилея, 1935);
  4. Становище жінки в праві і суспільстві Передної Азії (Тарнов, 1936);
  5. Еспанська інквізиція а розвиток Нідерляндів (Краків, 1939);
  6. Балкани і близький схід в німецькій кольональній політиці (Краків, 1938);
  7. Німецька політика трьох (3) «Б» (Краків, 1939).

Д[окто]р Вайль Лейб