Urodziłem się 13 września 1883 r. w Krośnie. Po ukończeniu gimnazjum w Samborze w r. 1902 studjowałem przez cztery lata na uniwersytecie lwowskim na Wydziale filozoficznym, po czym złożyłem doktorat, igzamin nauczycielski na nauczyciela historii (1907).

Odtąd pracowałem jako nauczyciel historii w gimnazjum w Tarnowie, Samborze i we Lwowie.

Niezależnie od tego oddawałem się pracy naukowej, w latach 1910–1912 wziąłem udział w ekspedycji rzymskiej Akademiji Umiejętnośći, przygotowując do wydania akta nuncjatury polskiej i prowadząc poszukowania w archiwach włoskich.

Po uzyskaniu habilitacji na Uniwersytecie lwowskim (1925) wykładam tam jako docent, obierając tematy z historji nowożytnej.

W r. 1938 zostałem mianowany tytularnym profesorem.

Od r. 1932 wykładam również na Wydziale Prawa (Studjum Dyplomatycznym) historję nowożytną od r. 1756 oraz historię dyplomacji.

We Lwowie dn[ia] 27 grudnia 1939 r.