Уродився 5 жовтня 1879 р. в містечку Лисці, Богородчанського повіту, Станіславівської області, в сім’ї священика. Народну школу скінчив у селі Горохолині, гімназію в місті Станіславові і 9.VІІ.1898 зложив іспит зрілості з відзначенням. В рр. 1898-1902 скінчив юридичний факультет на університеті у Львові і Кракові і зложив 3 державні правничі іспити.

В рр. 1904-1908 скінчив філологічний факультет на університеті у Львові і 27 жовтня 1909 р. зложив кваліфікаційний іспит на вчителя української, латинської і грецької мови в середніх школах з викладною мовою українською й польською. Від 16.ІХ.1903 до 1.VІІІ.1913 учителював по державних гімназіях: у Коломиї, Львові, Теребовлі й Перемишлі. Від 1.VІІІ.1913 учителював у державних учительських семінаріях: мужеській у Cтаніславові до 15.Х.1916, у І жіночій у Львові до 15.V.1919 р., у ІІІ жіночій у Львові до 1.ІІІ.1928. Від 1.ІХ.1911 став дійсним учителем, від 18.ХІІІ.1912 професором. Від 1.ІІІ.1928 до 1.VІІІ.1931 був директором державної мужеської семінарії у Сокалі, від 1.VІІІ.[1931] до 1.V.1935 директором ІІ державної жіночої семинарії у Львові. З днем 1.V.1935 перейшов на емеритуру і був безробітний до 15.ХІ.1939. Від 15.ХІ.1939 до 11.І.1940 був викладачем (лектором) української мови на Державному Українському Університеті ім. І. Франка у Львові, а від 11.І.1940 є старшим викладачем. Від 1.ХІІ.1939 є рівночасно учителем української мови в Державному Художньопромисловому Училищі у Львові.

Жонатий і має на удержанні дружину і двоє малолітніх дітей. Майна немає ніякого. За кордоном не бував. Не належав до ніякої політичної партії. Членом профспілки Учительська Громада від її заснування. Належав теж до культурноосвітніх товариств: Рідна Школа і Просвіта. Тепер належить до профспілки філологічного факультету при Державному Україн[ському] Університеті ім. І. Франка у Львові.

Від студентських літ цікавився теж музейництвом і збирав для львівських українських музеїв старі ікони, стародруки, рукописі, а до бібліотек старші й новіші твори. Збирав фольклорні матеріали. У вільних від педагогічних занять хвилях працював науково й за наукові праці був дійсним членом філологічної секції Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка від р. 1923 аж до хвилі його розв’язання.

[9.ІІ.1940 р.]