14 серпня 2012 р. Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Це останній етап проходження даного законопроекту, який був підготовлений Державною архівною службою (Верховна Рада прийняла його за основу 10 січня 2012 р., а 5 липня 2012 р. після доопрацювання у Комітеті з питань культури і духовності його було прийнято в цілому) з метою удосконалення правових норм та механізмів проведення експертизи цінності документів, контролю за станом архівної справи та діловодства, забезпечення збереженості документів, а також створення трудових архівів.

Маючи намір відповідати цій меті, Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» серед іншого подає визначення терміну «експертиза цінності документів», під час проведення якої, як зазначає новий пункт закону, «експертні комісії керуються типовими та галузевими переліками видів документів з нормативно встановленими строками їх зберігання, затвердженими відповідно до законодавства». Зміст закону доповнений також частиною, де йдеться про те, які саме документи можуть бути вилучені з НАФ. Відповідно до неї такими вважаються «лише дублетні документи (тотожні за змістом тиражовані примірники одного документа, що зберігаються в одній архівній установі), документи тимчасових строків зберігання, а також документи, документна інформація яких втрачена». Закон містить і інші нові пункти, які, зокрема, чіткіше визначають функції та завдання державних архівів щодо контролю за архівною справою та діловодством установ та організацій: «Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право на отримання в установленому порядку документів юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом», «Центральні державні архіви, місцеві державні архівні установи, архівні відділи міських рад у межах своїх повноважень мають право перевіряти роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових і позапланових перевірок». Також статтю закону про право власності на документи НАФ доповнено таким змістом – «Архівні документи, які до 1991 року перебували на державному обліку та зберігалися в державних архівних установах, належать до Національного архівного фонду і є власністю держави».

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Проект змін до основного закону в сфері архівної справи, зокрема, в тій його частині, де йшлося про знищення документів, одразу викликав реакцію у громадських, наукових колах та ЗМІ. З’явилися публікації, у яких стверджувалося, що закон дозволяє знищувати архівні документи та обмежує до них доступ. Натомість, Державна архівна служба у відповіді-коментарі заявляла, що «такі висловлення та публікації переважно пов’язані з тим, що професійні терміни і процедура проведення експертизи цінності документів не завжди правильно розуміються їх авторами».

Дослідники б’ють на сполох: влада готує знищення архівів.

Коментар до проекту Закону України Державної архівної служби

Якраз ці ширші дискусії та обговорення, пов’язані з конкретним підписаним законом, який не охоплює повноту проблем сучасної архівної справи, є важливою стороною сучасного архівного будівництва в Україні та свідчать про подальшу потребу модернізації та вдосконалення архівного законодавства.

Джерела: сайт Верховної Ради України, сайт Державної архівної служби, tyzhden.ua