Верховна Рада України 15 травня прийняла в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян. Цей законопроект було розроблено Державною архівною службою України з метою забезпечення уніфікованого підходу до створення та функціонування трудових архівів.

Відповідно, внесено зміни до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”: подано чітке визначення поняття “трудовий архів”: “трудовий архів – архівна установа, утворена за рішенням органів місцевого самоврядування для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду” (стаття 1), а також зазначено, що саме “органи місцевого самоврядування забезпечують утворення та функціонування трудових архівів” (стаття 29), чим позбавлено цього права місцеві державні адміністрації.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян”, порівняльна таблиця до проекту, пояснювальна записка міністерства юстиції України до проекту, висновок на проект Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та висновок Комітету з питань культури і духовності – сторінка сайту Верхрвної Ради України http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=9751&skl=7