У 2015 році Архів Університету отримав 952 звернення соціально-правового характеру від юридичних та фізичних осіб. Запити стосуються переважно факту підтвердження навчання студентів, що необхідно заявникам для проведення спеціальної перевірки відомостей про навчання, продовження освіти за кордоном, подання інформації у соціальні служби тощо. Щоб підтвердити цей факт Сектор користування документами Архіву готує довідки, витяги та копії на основі відповідної архівної інформації.

Статистика запитів та виконаних довідок у 2015 році див. інфографіку.