Архів Університету розпочав роботу зі створення тематичних цифрових колекцій з історії Львівського Університету.

Така робота виходить з наступних міркувань:

– в контексті дослідження історії Університету важливим є пошук, опрацювання та оцифрування документів, присвячених важливим темам інтелектуального, інституційного, наукового життя академічної спільноти;

– в контексті архівування таких матеріалів необхідно створити детальні описи джерел до історії Університету та їх єдину пошукову базу;

– в контексті представлення історії Університету важливим є створення інтернет-ресурсу, який буде відображати важливі сторінки з історії Університету крізь призму ілюстративних, документальних історичних джерел;

– в контексті розвитку дослідницького зацікавлення та інтересу користувачів архівних документів необхідно сприяти зручному доступу через мережу інтернет до документів, на підставі яких можна робити власну інтерпретацію архівної інформації.

Першою цифровою колекцією буде колекція «Процес 59-ти», яка становитиме собою підбірку архівних документів, особистих фотографій та інших матеріалів, які стосуються судового процесу над членами ОУН у 1941 р. – «Процесу 59-ти», а також його учасників, частина з яких була студентами Львівського Університету.